WÓZ - EKSPOZYCJA RAMA LUSTRA ZWIENCZENIE RAMY LUSTRA
RAMA GIPSOWA PUTTO KOLUMNY
KOLUMNA